วิธีดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

วิธีดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ – ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับคนที่มี คอมพิวเตอร์ จะต้องดูแล และใส่ใจทั้งความสะอาด การจัดระเบียบของไฟล์ การดูแลโปรแกรมภายในเครื่อง เพื่อปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณให้ปลอดภัย เพราะถ้าขาดการดูแลที่ดี ก็จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ลดลง ส่งผลถึงการประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ช้าลง การใช้งานคอมพิวเตอร์จะหน่วง หรือเรียกว่าการทำงานไม่เสถียรนั่นเอง

ทำความเข้าใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์

       คอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของเราในขณะนี้มากที่สุด ปัจจุบัน แทบทุกวงการล้วนนำคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้งาน จนกล่าวได้ว่าคอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ต่อการดำเนินชีวิต เปิด 3 สเปคคอมพิวเตอร์ เล่นเกมลื่น งบหลักหมื่น และการทำงานในชีวิตประจำวันเลยทีเดียว โดยใช้หลักการทำงานทางคณิตศาสตร์ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ (ส่วนตัวเครื่องและอุปกรณ์) และซอฟต์แวร์ (ส่วนชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน) สามารถทำงานคำนวณผล และเปรียบเทียบค่าตามชุดคำสั่งด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่อง และอัตโนมัติได้.

ทำความเข้าใจในเรื่องของคอมพิวเตอร์

วิธีง่าย ๆ ในการดูแลคอมพิวเตอร์

1. กำจัดฝุ่นที่อยู่บนตัวเครื่อง

       สำหรับวิธีนี้ให้คุณ ปัดด้วยแปรงขนอ่อน และใช้เครื่องเป่าฝุ่นหรือเป่าลมออกจากคอมพิวเตอร์ อาจจะเป็นแปรงด้ามไม้ไผ่หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้าง เพราะหน้าจอหรือตัวเครื่องบางรุ่น หากใช้แปรงที่มีขนหนาอาจทำให้เป็นรอยได้ อย่าลืมใส่ผ้าปิดจมูกก่อนทำความสะอาดนะคะ ถ้าใครมีเครื่องเป่าฝุ่น หรือเป่าลม สามารถเป่าเครื่องได้เลย เพื่อไล่ฝุ่นออกจากคอมพิวเตอร์

2. ตรวจเช็คความเรียบร้อยในตัวเครื่อง

       ควรตรวจเช็คพัดลมระบายความร้อน และสายไฟ ซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ยุ่งยากหน่อย สำหรับผู้ที่ไม่ถนัดในด้านการช่าง เพราะต้องทำการเปิดฝาเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องไขน็อตที่ล็อกฝาข้างอยู่ ควรตรวจเช็คพัดลมระบายความร้อน และสายไฟที่อยู่ภายในว่ายังอยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่า เพราะความร้อนก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คอมพิวเตอร์เสียได้ เนื่องจากอุปกรณ์สึกหรอ

3. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้ถูกหลัก

       ควรวางให้ห่างจากกำแพง หรือมีช่องว่างด้านหลังจอประมาณ 1 ไม้บรรทัด ไม่เพียงแค่คอมพิวเตอร์เท่านั้น การใช้โน๊ตบุคก็เช่นกัน เพราะความร้อนที่กระจายออกมา จะได้มีการระบายที่โล่ง และไม่เกิดอุณหภูมิสูง รวมถึงตัวเคสคอมพิวเตอร์ก็ควรตั้งในที่มีช่องระบายความร้อนให้ลมสามารถพัดเข้า-ออกได้ ผู้ที่ใช้โน้ตบุ้คก็เช่นเดียวกัน ควรยกระดับด้านล่างของโน้ตบุ้คให้ มีช่องว่างระบายอากาศด้านล่างด้วย เนื่องจากโน้ตบุ้คจะมีความร้อนที่ สูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไป แนะนำให้หาพัดลมตัวเล็ก ๆ หรือพัดลมตั้งพื้นเป่าจะแน่นอนสุด รับรองว่าเย็นทั้งคนและเครื่อง

4. เอาเข้าศูนย์บ้าง

       วิธีนี้ เหมาะสำหรับคนที่ไม่เก่งในเรื่องของการจัดการงานช่างคอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นต้องฝากให้เป็นงานของช่าง คอมพิวเตอร์ ช่วย โดยต้องตรวจสอบกันว่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ยังอยู่ในสภาพดีไหม ก่อนตรวจเช็ค ให้สอบถามราคาในการดำเนินการก่อน

5. กำจัด และสแกนไวรัสในคอมพิวเตอร์

       รูปภาพ ไฟล์เพลง งานต่าง ๆ มากมายที่อยู่ในเครื่องมาจากหลากหลายที่ ทำให้มีไวรัสแฝงตัวอยู่ในโฟลเดอร์ ซึ่งวิธีนี้ อาจต้องใช้เวลาหน่อย เพราะแน่นอนว่า สำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์มานานข้อมูลต่าง ๆ รูปภาพไฟล์เพลง งานต่าง ๆ มากมายที่อยู่ในเครื่องมาจากหลากหลายที่ ทำให้มีไวรัสแฝงตัวอยู่ใน โฟลเดอร์ ต่าง ๆ ทั้งที่เราไม่รู้บ้าง ยิ่งข้อมูลมาก ยิ่งใช้เวลาสแกนนานมากขึ้น ลองหาโปรแกรมสแกนไวรัสสักตัว อย่างเช่น nod32 เพื่อให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่มีปัญหา

ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

       ด้วยบทบาทการทำงานของคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณสมบัติเด่นหลายข้อ ซึ่งนิยมใช้กันมาหลายยุค หลายสมัย ทำให้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ต่อ การดำเนินชีวิตประจำวัน ในสังคมเป็นอย่างมาก ที่พบเห็นได้บ่อย ที่สุดก็คือ การใช้ในการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เช่น พิมพ์จดหมาย รายงาน เอกสารต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่างานประมวลผล (word processing ) นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่าง ๆ อีกหลายด้าน ดังต่อไปนี้ งานธุรกิจ เช่น บริษัท ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ตลอดจนโรงงานต่าง ๆ ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำบัญชี งานประมวลคำสั่ง ทำความรู้จัก Telegram และติดต่อกับหน่วยงานภายนอกผ่านระบบโทรคมนาคม นอกจากนี้งานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ก็ใช้คอมพิวเตอร์มา ช่วยในการควบคุมการผลิต และการประกอบชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โรงงานประกอบรถยนต์ ซึ่งทำให้การ ผลิตมีคุณภาพดีขึ้นบริษัทยังสามารถรับ หรืองานธนาคาร ที่ให้บริการถอนเงินผ่านตู้ฝากถอนเงินอัตโนมัติ ( ATM ) และใช้คอมพิวเตอร์คิดดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงิน และการโอนเงินระหว่างบัญชี เชื่อมโยงกันเป็นระบบเครือข่าย งานวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และงานสาธารณสุข สามารถนำคอมพิวเตอร์มา ใช้ในนำมาใช้ในส่วน ของการ คำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น งานศึกษาโมเลกุลสารเคมี วิถีการโคจรของการส่งจรวดไปสู่อวกาศ หรืองานทะเบียน การเงิน สถิติ และเป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจรักษาโรคได้ ซึ่งจะให้ผลที่แม่นยำกว่าการตรวจด้วยวิธีเคมีแบบเดิม และให้การรักษาได้รวดเร็วขึ้น งานคมนาคมและสื่อสาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการเดินทาง จะใช้คอมพิวเตอร์ในการจองวันเวลา ที่นั่ง ซึ่งมีการเชื่อมโยงไปยังทุกสถานีหรือทุกสายการบินได้ ทำให้สะดวกต่อผู้เดินทางที่ไม่ต้องเสียเวลารอ อีกทั้งยังใช้ในการควบคุมระบบการจราจร เช่น ไฟสัญญาณจราจร และ การจราจรทางอากาศ หรือในการสื่อสาร ก็ใช้ควบคุมวงโคจรของดาวเทียมเพื่อให้อยู่ในวงโคจร ซึ่งจะช่วยส่งผลต่อการส่งสัญญาณให้ระบบการสื่อสารมีความชัดเจน

        และปิดท้ายกันที่ งานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์กับงานในสาขาวิชานี้ สถาปนิกและวิศวกรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ หรือ จำลองสภาวการณ์ ต่าง ๆ เช่น การรับแรง สั่นสะเทือนของอาคารเมื่อเกิดแผ่นดินไหว โดยคอมพิวเตอร์จะคำนวณ และแสดงภาพสถาน การณ์ใกล้เคียงความจริง รวมทั้งการใช้ควบคุมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ต่าง ๆ เช่น คนงาน เครื่องมือ ผลการทำงาน